Dịch vụ giao dịch
Trang chủ > Về chúng tôi > Dịch vụ giao dịch

Chúng tôi đã thực hiện thành công cả hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn thế giới trong 11 năm với các nhà cung cấp và người mua.

Chúng tôi cung cấp OEM / ODM dịch vụ cho tất cả người mua trên toàn thế giới. Chúng tôi là một công ty được chứng nhận ISO 9001. Bất kỳ thiết kế và yêu cầu từ người mua sẽ được hoan nghênh.

Một đơn đặt hàng tối thiểu là 5000 miếng cho mỗi sản phẩm, thời gian giao hàng theo số lượng sản phẩm.

Đội ngũ quản lý của chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với đội ngũ nhân viên trong việc đảm bảo phát triển các sản phẩm chất lượng của chúng tôi.

Tất cả các nhân viên của chúng tôi có thể giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp thông qua các kỹ năng viết và nói bằng tiếng Anh.